DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI VE KAMUOYUNA

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI VE KAMUOYUNA

04 Mayıs 2019

Basın açıklamamız;

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI VE KAMUOYUNA

Ülkemizde kaçak kazıların hedefi durumunda olan tarihi mekanlarımızın ve inanç merkezlerimizin bu seferki adresi ailemizin tarihsel köklerinide barındıran Osmanlı devletinin kuruluşunda manevi önderlik yaptığına tarihi kaynaklarda sıkça rastlanan Sarısaltık’ın Türbesine tarih cahili kişi veya kişilerce yapılan çirkin saldırıyı kınamak ve bu tür saldırılara karşı kamuoyunun ve yetkili makamların dikkatini çekmek için SARISALTIK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI olarak yaptığımız açıklama aşağıdadır. 
Üzerinde yaşadığımız coğrafya insanlığın ortak değerleri olan Türbe ve tarihi mekan zenginliği bakımından essiz değerlere sahiptir. Bu mekanlara sahip çıkmadığımız için maalesef bu tip çirkin saldırılara sıkça rastlanmaktadır.
Bell ki olağanüstü bir zenginlik aranıyordu. Ve belli ki akılsızlık kazma ile birleşince definecilik kaçınızmaldı. 689 yıllık bir tarihyüzyıllardır dola dola gelen bir inanç lideridir. Sarısaltık Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda aklı ile büyük devlet olmaya giden yolun hakka riayet olduğunu söylenen Alevi-Bektaşi önderi Sarısaltık’ın vefatının ardıdan yüzyıllar sonra bu kez yine hak bilmez, saygı bilmezlerce ebedi dinlenme alanında definecilerin hedefi oldu.
Evliya Çelebi’nin “Hazreti Sultan Saltık’ı ziyaret eyledik, çok şükür şimdi görüp Hakka ibadet eyledik” diyerek önemini ortaya koyduğu Sarısaltık ; 21 yüzyıl da gönül zenginliğinin ziyaret makamı olması gerekirken, Sarısaltık’ın önemini bilmeyenlerce Bursa İznik’te ki Türbesi cahilligin saldırısına maruz kaldı. Bu durum kaöak kazı yaparak tarih ve inanç merkezlerini tahrip edenlerin hukuk önünde hesap vermesini zorunlu kılmaktadır.
Sarısaltık’ın Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’e nasihatında “….. Meşru olmayan işleri bulan ve öğrenenleri sınırlayın. Zorbalara ve bozgunculara yüz vermeyin…..” derken tamda bugün bu saldırıyı yapan kişi veya kişileri tarif ediyordu.
SARISALTIK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI olarak bizimde kolluk ve adli makamlardan talebimiz saygısızlığı yapan inanç ve ziyaretlerimizi hedef almış hukuk tanımaz kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istemekteyiz.
Bir kişi ki kendi ülkesinde insanların inancına saygısı yoksa, O kişi hukuk önünde hesap vermeli ve kural tanımamazlığının tarih ve kutsal alan yağmalamanın cezasını çekmelidir. 02.05.2019


SARISALTIK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
YÖNETİM KURULU