İMA-I ALİ (AMS)

İMA-I ALİ (AMS)

17 Nisan 2019

Yıl 2002: birleşmiş milletler genel sekreteri Kofi Annan önerisiyle İmam-ı Ali (ams) araştırılacak ve 160 sayfalık İngilizce bir raporla devlet yönetimi, insan hakları, adalet ve hoşgörü üzerine kurulu, başkalarına saygılı ve herkesi kendisi gibi görüp ötekileştirmeyen tutumunu yansıtan Mısır’a vali olarak atadığı Malik ibnül Eşter’e Nasihatındaki:
“bak ey Mâlik! Halkın her kesimine daima sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yaklaşmak gerekir. Zayıf insanların üzerine yırtıcı hayvanlar gibi gitmemek, onların mal ve eşyalarına el koymayı ganimet saymamak gerekir. Halk iki kısımdır. Bir kısmı mümin insanlardır ki bunlar senin din kardeşlerindir. Halkın bir kısmı da zimmîlerdir ki bunlar da tıpkı senin gibi Allah’ın kullarıdır. Kendi hata ve kusurlarının Allah tarafından affedilmesini istemen gibi sen de idaren altındaki insanların bilerek veya bilmeyerek işledikleri hataları affetmelisin” 
Demiyle dünyanın gelmiş geçmiş en adil yöneticisi seçecekti.

Müslüman olmayanların İmam-ı Ali'de gördüğü bu olağanüstü değeri, müslümanlar görmüş olsaydı; şu an dünya, bütün insanlığın Alevi olduğu bir barış ve kardeşlik cenneti olurdu.