Ali Yüce

Dinini anlamayıp. İnsanların kafasında statik din oluşturdular
Dinini anlamayıp. İnsanların kafasında statik din oluşturdular. Yürümeyen. Hareket etmeyen. Akmayan. Oysa hayat daima akıyor ya. Eşyada dahi bakın hayat daima akıyor. Hayat durmadan akıyor. Eşya deviniyor. Eşyada nice sırlar ortaya çıkıyor. Nice kullanılabilirlik ortaya çıkıyor. Ama bunların dinleri bir türlü akmıyor. Bir türlü cübbeden öteye gitmiyorlar. Bir türlü sarıktan öteye gitmiyorlar. Sakaldan öteye gitmiyorlar. Bıyıktan öteye gitmiyorlar. Donmuşlar oldukları yerde.