Hakkımızda

Sarısaltık evlatlarının ve Sarısaltık’a gönül verenlerin, aynı hedef doğrultusunda bir araya gelerek oluşturduğu bir varlık ve insan topluluğu olan Sarısaltık Eğitim ve Kültür Vakfı insanlığa, topluma, ülkemize ve dünyaya faydalı insanların yetiştirilmesi ve yetiştirilmesine destek olunması gayesini SARISALTIK ismi altında bir vakıf bünyesinde somutlaştırmıştır.

Vakıf ülkemizde eğitim ve öğretim alanında donanımlı, kültür sahibi, özgüveni yüksek, bununla birlikte tevazu sahibi, aydın insanların yetiştirilmesi, bu insanların toplumumuza yüksek fayda sağlaması ve Sarısaltık’ın mensup olduğu Alevilik inancını yaşatmak hedefleriyle 2015 yılı sonunda kurulmuştur.

Vakıf senedimiz İstanbul 24. Noteri Ergün NERKİS  huzurunda 29.07.2015 tarihinde resmiyete kavuşmuş, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 01.09.2015 tarihli yazısı ile vakfın tescilinin uygun olduğu belirtilmiştir. Yoğun emek ve çabayla yalnızca 3 ay gibi kısa bir hukuki süreç sonunda, tek celsedeBakırköy 10 Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Nükhet KAYABALI tarafından 01.10.2015 tarihli tescil davamızın kabulü yönündeki kararıyla, vakfın tesciline karar verilmiştir.

31.01.2016 tarihli ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Vakfın ilk Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri belirlenmiştir.

Tüm organların belirlenmesi ardından, yönetim kurulu kendi içinde görev dağılımı ve işbölümünü gerçekleştirmiş, vakıf senedinde belirtilen hedeflere varmak için süresiz bir çalışma temposu içine girilmiştir.

İletişim Bilgileri